Etienne Wenger part 1 – Mening

Etienne Wenger part 1 – Mening

Episode 25: Etienne Wenger – Praksisfælleskaber; om begrebet ‘Mening’. Se beskrivelse og download materiale Episode 2 – Blooms taksonomi – også digitalt? Vi tager livtag med Blooms taksonomi eller taksonomier – og diskuterer relevansen af...