Episode 16: Heutagogy – webbens didaktik?

Episode 16 – Heutagogy – web didaktik

Vi ligger i dag ud med en lille koncept til videoproduktion, touch cast giver dig mulighed for at indlejre indhold i dine videoer. Og så når vi også lige forbi brugen af brætspil i undervisningen.

Hovedemnet i dag er heutagogikken, der i sin grundtanke handler om sammenhængen i læring, hvordan afstemmes mål og det lærte med den lærendes forventninger til det lærte. Vi snakker heutagogikken ind i et digitalt design.

 

Shownotes og anvendt litteratur

  • Powergrid brætspil
  • Touch cast
  • Heutagogy and Lifelong Learning: A Review of Heutagogical Practice and Self-Determined Learning
%d bloggers like this: