Episode 4: Digital literacy

Episode 4 – Digital literacy

“One down – two keeping it up” vi manglede Jesper i dag, men didaktoriet fortsætter ufortrødent.

I denne podcast diskuterer vi indledende to spændende begreber:

– Self-efficacy
– Esemplastic

Hovedtemaet handler om technological/digital literacy. Vi bevæger os ud i en diskussion af alle 3 begreber, og taler os ind i et begreb om “Teknologisk dannelse”. Et begreb som vi finder frem til ikke har noget fiks-punkt og som ikke kan siges at være beskrivelsen af noget objektivt universelt. Teknologisk dannelse er ikke et spørgsmål om “at være” men hele tiden et spørgsmål om “becoming”.

Shownotes og anvendt litteratur

%d bloggers like this: