Episode 25: Etienne Wenger – Praksisfælleskaber; om begrebet ‘Mening’.

Episode 2 – Blooms taksonomi – også digitalt?

Vi tager livtag med Blooms taksonomi eller taksonomier – og diskuterer relevansen af denne taksonomi i relation til medier og digitale værktøjer. Kan man virkelig klassificerer medier i relation til en taksonomi?

Hvilket videns- og læringssyn ligger bag taksonomien, og hvordan hviler Blooms taksonomi i forhold til nyere didaktiske tiltag som “flipped classroom” og “synlig læring”?

Shownotes og anvendt litteratur

%d bloggers like this: