Episode 3: Hoems modelarbejde

Episode 3 – Hoems modelarbejde

Vi ligger ud med at diskuterer Conrad Wolfram, og hans syn på, hvad der vigtigts at lære i skolen.  Vi runder også Cathrine Hasse og Technucation projektet – Jepser har været på konference. Dette bringer snakken vidt omkring og blandt andet plastikposen som teknologi får et par ord med på vejen.

Hovedtemaet er Jon Hoems idé om kommunikationsmønstre og “Openness in communication”. Vi diskuterer udvalgte kommunikationsmønstre i relation til IT-didaktik. Særligt “Emergence” vækker begejstring og forsøges aktualiseret i folkeskole-didaktikken.

 

Shownotes og anvendt litteratur

%d bloggers like this: