Didaktoriet og den Didaktokratiske metode

I en mere kompleks verden findes et lille fristed, hvor der stadig er plads til at eksperimentere, reflektere og spekulere. Stedet er ikke noget særligt, ikke noget autoritativt og heller ikke voldsomt kendt. Dog hænder det, at der fra denne lille plet slås en tone an. Den er ikke skinger og ikke høj, men det kunne hænde, at den stemmer. Den er ikke slået an for at stemme i, men for at give undervisningsverdenen mere klangbund. Hvis du lytter med, så kan den måske berige din egen didaktiske komposition.

Det lille fristed hedder i øvrigt Didaktoriet. Vi har bygget stedet for vores egen skyld. Det er her vi, nærmest kirurgisk og ubarmhjertigt, udsætter lunser af undervisningsverdenen for stresstest, røntgenstråler og teoretisk berigelse. Produktet er ikke andet end perspektiver og refleksioner, som vi foreviger med teknologi. Vi har dog gjort lidt ud af indpakningen, så vi selv og du kan finde melodien, når røgen i laboratoriet har lagt sig. Se bare vores hjemmeside.

Vi anvender en metode, som vi har kaldt “Didaktokratisk praksisberigelse”. Metoden kan bedst beskrives som en smeltedigel af kategoriale praksiseksempler, spekulativ realisme og socialradikal konstruktivisme. Metoden trækker særligt på teoretikere som Klafki, Wenger, Luhmann, Harman, Bogost, Bengtsen, Qvortrup/Keiding, R. Nørregaard og Latour.

Rigtig god fornøjelse.

Didaktoriets IT-didaktiske doktorer

Uffe Lyngdal Sørensen

Uffe Lyngdal Sørensen

Cand.pæd. i it-didaktisk design

Uffe har arbejdet i folkeskolen og har siden 2008 været med til at opbygge og udvikle forlaget LærIT, hvor han i dag er Produktchef – CDO. LærIT er især kendt for Skoletube og Skoleblogs, som bruges på størstedelen af landets folkeskole samt en lang række ungdoms- og videregående uddannelser.

Uffe er især glad for at berige praksis med teori og filosofi, og han har det med at bygge tætpakkede Mindmaps. Disse kan du særligt møde i diverse episoder her i Didaktoriet.

Thor Ellegaard Hansen

Thor Ellegaard Hansen

Cand.pæd. i it-didaktisk design

Thor har i flere år arbejdet passioneret med digitale medier i grundskolens naturfag. Han er uddannet lærer men har også en fortid inde for fysikkens verden. På denne baggrund arbejder han nu som naturfagslærer (fælles biologi, geografi og fysik/kemi fag) i Odense. Og bruger på daglig basis elever som forsøgskaniner på projekter inden for emner som spil i skolen, programmering, robot videnskab og videoproduktion.

Thor er stor fan af relationen mellem praksis og teori, og vil ofte gå langt for at udfordre eller eksemplificere den (ofte) virkelighedsfjerne teoretiske pædagogik.

Jesper Vedel Bertelsen

Jesper Vedel Bertelsen

Cand.pæd. i it-didaktisk design

Jesper har arbejdet i Folkeskolen og er nu ansat på en professionshøjskole, hvor han udvikler didaktiske koncepter for Blended Learning og e-learning. Samtidig forsøger han at holde sig ajour inden for det it-didaktiske og læringsteoretiske område.

Jesper er specielt glad for at udforske og udfordre koblingen mellem teori og praksis, så den virkelige virkelighed har bedst mulige vilkår.