Læringslandskaber – et forsøg på et overblik

Vi tager livtag med Blooms taksonomi eller taksonomier – og diskuterer relevansen af denne taksonomi i relation til medier og digitale værktøjer. Kan man virkelig klassificerer medier i relation til en taksonomi.

Hvilket videns- og læringssyn ligger bag taksonomien, og hvordan hviler Blooms taksonomi i forhold til nyere didaktiske tiltag som “flipped classroom” og “synlig læring”?

 

Links til castets artikler, modeller, billeder m.m: